OPROGRAMOWANIE DO ZADAŃ SPECJALNYCH !

WYSZUKIWARKA

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDNIEGO ROZWIĄZANIA?

sprawdź ofertę

na oprogramowanie dedykowane

ocelot

USŁUGI

Jaki program wybrać, jak go zainstalować, jak obsługiwać? Czy można dostosować program SoftCreo do indywidualnych potrzeb? Czy program będzie automatycznie współpracował z innymi systemami w firmie?

Specjalnie dobrany pakiet profesjonalnych usług informatycznych ułatwi wdrożenie i korzystanie z zakupionych programów.

Usługa poprzedzająca wdrożenie. Ocena potrzeb firmy pod kątem ich zgodności z funkcjonalnością oprogramowania oraz istniejącej infrastruktury informatycznej. Pozwala ustalić zakres i koszt inwestycji związanych z wdrożeniem.

więcej

Integracja i adaptacja to usługi pozwalające na osiągnięcie maksymalnych korzyści z wdrożenia oprogramowania.

Dzięki adaptacji w oprogramowaniu zostaną uwzględnione specyficzne potrzeby firmy. Natomiast usługa integracji pozwala na „wpięcie" zakupionego oprogramowania w istniejące w firmie systemy informatyczne za pomocą specjalnie przygotowanych interfejsów wymiany danych. W ten sposób dane są automatycznie importowane i eksportowane do innych systemów.

więcej

Usługa może być wykonana zdalnie lub w docelowym miejscu wdrożenia. Obejmuje:

  • instalację i konfigurację serwera SQL
  • konfigurację zakupionego oprogramowania na serwerze
  • instalację oprogramowania na stanowiskach
  • integrację poszcególnych modułów oprogramowania między sobą.

więcej

Dzięki szkoleniom użytkowników można szybciej przystąpić do pełnego wykorzystania możliwości zakupionego oprogramowania.

Usługa może być wykonana zdalnie lub w miejscu wskazanych przez nabywcę oprogramowania, dla dowolnej liczby użytkowników. Zakres i termin wykonania usługi jest ustalany indywidualnie dla każdego ze szkoleń.

więcej

Serwis to bieżąca obsługa zgłoszeń związanych z użytkowaniem oprogramowania.

Zakres i koszt usługi jest ustalany na podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej w firmie.

Oferujemy kilka podstawowych pakietów serwisowych, najbardziej zaawansowany obejmuje obsługę zgłoszeń  24/7.

więcej

Usługa polega na wprowadzaniu takich zmian i modyfikacji w oprogramowaniu aby na bieżąco spełniało ono wymagania obsługiwanych w firmie procesów.

Ma zastosowanie do oprogramowania gotowego SoftCreo i dedykowanych aplikacji OCELOT.

więcej